KONTAKT
Na nižšie uvedených kontaktoch Vám radi odpovieme na Vaše otázky, prípadne si s Vami dohodneme termín
stretnutia.
Mgr. Peter Toma
Bôrová 446/36
971 01 Prievidza
Slovenská republika
+ 421 911 606 283
office@advokattoma.sk
42 378 567
1257733028
1111
SK7711110000001257733028
1074288644
7131
Advokát:
Sídlo:
DIČ:
Telefón:
E-mail:
IČO:
Zápis v zozname SAK :
Bankové spojenie:
Kód banky:
IBAN:
UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:
Kontaktný formulár

Advokátska kancelária Peter Toma

Kontaktné údaje:

Advokátska kancelária Peter Toma

Mgr. Peter Toma, advokát


Bôrová 446/36, 971 01

Prievidza

, Slovenská republika
Tel.: + 421 911 606 283
E-mail: office@advokattoma.sk
Created by
www.advokattoma.sk