O NÁS
Advokátska kancelária
Peter Toma (AK PT)
Vás srdečne víta na tejto internetovej stránke. 

Dovoľte aby sme sa Vám v krátkosti predstavili.
Primárnym poslaním našej advokátskej kancelárie je poskytovať sofistikované právne riešenia v úzkej
kooperácii s našimi klientmi.
Zabezpečujeme komplexný právny servis 
vo všetkých sférach profesionálneho a súkromného života klienta.
Sídlom našej advokátskej kancelárie je mesto Prievidza, 
naša pôsobnosť však pokrýva Západné, Stredné aj Východné Slovensko, kde spolupracujeme s kolegami z
miestnych advokátskych kancelárii. 
Pri poskytovaní právnych služieb kooperujeme s odborníkmi 
z oblasti účtovníctva, daňového poradenstva, realitného i finančného sektora.

Advokátska kancelária Peter Toma

Kontaktné údaje:

Advokátska kancelária Peter Toma

Mgr. Peter Toma, advokát


Bôrová 446/36, 971 01

Prievidza

, Slovenská republika
Tel.: + 421 911 606 283
E-mail: office@advokattoma.sk
Created by
www.advokattoma.sk